เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ฮูปแต้มวัดมัชฌิมวิทยาราม

ฮูปแต้มวัดมัชฌิมวิทยาราม

 

 

      วัดมัชฌิมวิทยาราม หรือวัดบ้านลาน สิมหรือโบสถ์เก่าแก่ของวัดมีฮูปแต้มที่ผนังด้านนอก เขียนเป็นเรื่องพระเวสสันดรชาดก โดยลำดับภาพจากผนังด้านหน้าทางทิศตะวันออก ต่อด้วยทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้ เริ่มจากัณฑ์ทศพรไปจนถึงนครกัณฑ์ โดยแต่ละห้องภาพมีคำบรรยายทั้งอักษรไทยและอักษรไทยน้อย ลักษณะฮูปแต้มมีรูปแบบจิตรกรรมไทยมากขึ้น บริเวณเสาเขียนลายก้านขดใบเทศ ปัจจุบันได้รับการบูรณะโดยสร้างหลังคาใหม่คลุมฮูปแต้มไว้

 

3 ตุลาคม 58 17:50:48